Arctic Frontiers Open

Open

Arctic Frontiers Open represents an open, free and inclusive arena for discussion on topics of local, regional and national interest and importance. The concept was introduced at the 2016 edition of Arctic Frontiers. With various events in different Norwegian cities Arctic Frontiers Open proved to be a popular concept.

All events are held in Norwegian language and are arranged at accessible and popular venues.

Hva er formålet med Arctic Frontiers Open?

Norge er en arktisk nasjon, men ikke alle ser ut til å være klare over det. Våre nordområder kommer stadig høyere opp på den internasjonale dagsorden. Sterke miljøer i byer som Washington og Brussel ønsker å påvirke utviklingen i våre arktiske områder. Vi som arbeider og lever i Arktis må ta del i de viktige diskusjonene om Norges fremtid som en Arktisk havnasjon. Ikke minst er det viktig å bygge en arktisk identitet i det norske nord, slik at det er tydelig for alle at når det snakkes om Arktis, så handler det om oss, vår fremtid og våre ressurser.

Formålet med Arctic Frontiers Open er skape interesse for næringsutvikling, internasjonale relasjoner og miljørelaterte problemstillinger i Arktis og norske havområder. Gjennom en serie med åpne debatter og folkemøter ønsker vi sette Arktis og hav på dagsorden i Nord-Norge så vel som i resten av landet. Målet med dette er å engasjere vår egen befolkning i livlige diskusjoner der alle lag og folkegrupper tar aktiv del i samtalen og blir hørt av politikere og andre med innflytelse på styringsprosessene.

Hvilke temaer blir tatt opp?

Valg av tema på Arctic Frontiers Open arrangementer gjenspeiler Arctic Frontiers sin kjernetematikk og har sideblikk til relevante lokale, regionale og nasjonale forhold innen forskning, politikk og næringsliv. Arctic Frontiers Open har også henblikk til det globale, dog på en lett tilgjengelig måte. Vi inviterer politikere fra nasjonalt, regionalt, og lokalt nivå, forskere og eksperter på klima, miljø, sosiale forhold i nord, geopolitikk med forholdet til Russland, Kina og USA, samt de nordiske land. Andre involverte vil være næringslivsaktører, interesseorganisasjoner, urfolkrepresentanter, ungdom og barn, studenter, kommentatorer og journalister.

Arctic Frontiers Open er åpent for alle! Har du spørsmål, innspill eller kommentarer?

Contact

Line Kjelstrup
Email: line@arcticfrontiers.com
Tel:  +47 995 05 974