Arctic Frontiers Open

Arctic Frontiers OPEN

Når det snakkes om Arktis – handler det om oss, vår fremtid og våre ressurser. Arctic Frontiers samler verden her i Tromsø under konferanseuken 26. – 30. januar. Vi ønsker å invitere og engasjere hele Tromsø og arrangerer derfor en serie med åpne debatter som er gratis å delta på, og som gjennomføres på norsk.  Gjennom Arctic Frontiers OPEN er vårt ønske å skape interesse for næringsutvikling, internasjonale relasjoner og miljørelaterte problemstillinger i Arktis og norske havområder. Målet er å engasjere deg som bor her til å ta del i diskusjonene sammen med politikere, forskere, næringsliv og organisasjoner.  

Om Arctic Frontiers

Med base i Tromsø er Arctic Frontiers en viktig internasjonal arena for dialog om Arktis og hav. Hvert år samles politikere, forskere, næringsliv og folk fra ca 35 land i Tromsø for å diskutere og dele kunnskap om Arktis. Temaet for konferanseuken 26.-30. januar 2020 er The Power of Knowledge.  Siden opprettelsen i 2007 har Arctic Frontiers utviklet seg fra å være en konferanse, til å bli en helårs plattform som setter agenda lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt for de viktigste arktiske spørsmål og formidler kunnskapsbaserte løsninger.

Du er velkommen til å ta del i Arctic Frontiers OPEN – det er åpent og gratis for alle og du trenger ikke å være registrert som deltaker på andre deler av Arctic Frontiers konferansen.

Contact

Line Kjelstrup
Email: line@arcticfrontiers.com
Tel:  +47 995 05 974