Events > Internationalise your business

Internationalise your business / Rhyngwladoli eich busnes

01/11/2022

Internationalise your business / Rhyngwladoli eich busnes

Are you interested in broadening your international network and exploring new business opportunities?

If so, join us for this introductory session, where we will address some of the things you need to think about when considering exporting your goods and services overseas. The session will be led by Gareth John, Sector Lead in the Department for International Trade Wales team, who will advise you on the best ways to internationalise your business and make use of the support available from the Department for International Trade. Following the session, you will have the chance to ask questions and speak to members of the Department for International Trade team over breakfast.

This event is free and open to all, so please book your place and invite along your contacts.

Location

M-SParc, Menai Science Park, Gaerwen LL60 6AG

Time

08:45 - 10:15

Date

1st November 2022

How to attend this event

Register by 24th October 2022.

---------------------------------------

Oes gennych chi ddiddordeb mewn ehangu eich rhwydwaith rhyngwladol ac archwilio cyfleoedd busnes newydd?

Os felly, ymunwch â ni ar gyfer y sesiwn gyflwyno hon, lle byddwn yn rhoi sylw i rai o'r pethau y mae angen i chi eu hystyried wrth ystyried allforio eich nwyddau a'ch gwasanaethau dramor. Bydd y sesiwn yn cael ei harwain gan Gareth John, Arweinydd Sector yn nhîm Adran Masnach Ryngwladol Cymru, a fydd yn eich cynghori ar y ffyrdd gorau o ryngwladoli eich busnes a gwneud defnydd o’r cymorth sydd ar gael gan yr Adran Masnach Ryngwladol. Yn dilyn y sesiwn, cewch gyfle i ofyn cwestiynau a siarad ag aelodau o dîm yr Adran Masnach Ryngwladol dros frecwast.

Mae'r digwyddiad hwn am ddim ac yn agored i bawb, felly archebwch eich lle a gwahoddwch eich cysylltiadau.

Lleoliad

M-SParc, Parc Gwyddoniaeth Menai, Gaerwen LL60 6AG

Amser 

08:45-10:15 

Dyddiad

1af Tachwedd 2022

Sut i fynychu'r digwyddiad hwn

Cofrestrwch erbyn 24 Hydref 2022.