Local training BHS Nurses: Uitdagingen in de behandeling van patiënten met ALL
 

Beste verpleegkundige collega's,

De Belgian Hematology Society, met de steun van haar Nurse Partner, Servier, heeft het genoegen u uit te nodigen voor een opleiding voor Nederlandstalige BHS-verpleegkundigen over "Uitdagingen bij de behandeling van patiënten met ALL".

Met een wetenschappelijk programma ontwikkeld door het Nurses Committee van de BHS, en de steun van onze partner Servier, wil het BHS de permanente vorming van verpleegkundigen op het gebied van hematologie in België mee ondersteunen.

De opleiding vindt plaats in het Nederlands op donderdag 21 September 2023 in het UZ Gent van 17u30 tot 20u30.

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met het BHS Secretariaat: bhs@seauton-international.com.

 
Prof. Marc André, voorzitter van de BHS
Mevrouw Cristina Baiana, voorzitter van het BHS Nurses Committee