EU Open for Business Info Day - Latvia
 
Par pasākumu

Kampaņas “EU Open for Business” Informācijas diena


Par pasākumu: Pasākuma mērķis ir informēt Jūs par valstī pieejamajiem Eiropas Savienības pakalpojumiem un programmām, kas var palīdzēt mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) iegūt finansējumu, apgūt jaunus tirgus un atrast jaunus biznesa partnerus. Pasākumā notiks dažādas interaktīvas apspriedes par tādiem svarīgiem jautājumiem, kā MVU tiesībām vienotajā tirgū, ES finanšu instrumentiem un ieteikumiem intelektuālā īpašuma jautājumos. Būs arī iespēja iepazīties ar dažiem veiksmes stāstiem.

Kas?
Šajā ekskluzīvajā informācijas dienā Eiropas Komisijas pārstāvji un citi eksperti sanāks vienkopus, lai dalītos ar Jums informācijā par MVU vietējā līmeņa pieejamajiem pakalpojumiem un ES vienotā tirgus piedāvātajām iespējām. Arī Jums tiks dota iespēja dalīties savā pieredzē. Mums nepieciešama Jūsu palīdzība šo ES atbalsta pakalpojumu popularizēšanā Jums zināmo uzņēmēju vidū.

Kāpēc es?
Ņemot vērā Jūsu iesaisti un interesi MVU konsultēšanā un atbalstīšanā, mēs domājam, ka šis pasākums varētu Jūs interesēt.

Konteksts:
Šis pasākums tiek organizēts kampaņas “EU Open for Business” Informācijas dienas ietvaros. Tā šogad norisinās Latvijā, Rumānijā, Somijā, Horvātijā un Zviedrijā. Jums būs iespēja aktīvi piedalīties debatēs un līdzdarboties dažādos sadarbības veicināšanas pasākumos. Šī pasākumā varēsiet nepastarpināti iztaujāt ekspertus un saņemt informatīvos materiālus par pakalpojumiem.