Seminārs: Energosistēmu modernizācija, izmantojot ETS bāzētus instrumentus. Modernizācijas fonds un bezmaksas kvotu piešķiršana enerģētikas nozarē.

Eiropas komisijas vārdā semināru rīko ICF un Eclareon kopā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā. Pasākums notiek sadarbībā ar Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

Semināra tēmas
                                                                                              
Pārskatītā ES Emisiju tirdzniecības shēmas (ES ETS) direktīva paredz divus mazoglekļa mehānismus enerģētikas sistēmu modernizēšanai zemu ienākumu dalībvalstīm. Semināra mērķis ir pārrunāt un izskatīt iespējamās Modernizācijas fonda un 10.c panta mehānisma izmantošanas iespējas, kā arī investīciju vajadzības enerģētikas sektorā līdz 2030. gadam. Pārskatītā ES ETS direktīva nosprauž galvenos principus diviem finansēšanas instrumentiem, bet daži darbības noteikumi vēl ir jānosaka.

Papildus sabiedrības izpratnes veicināšanai par finansēšanas instrumentiem, praktiskais seminārs ietvers ieinteresēto personu aptaujas rezultātus (kas tiks organizēta tuvākajā laikā – sīkāka informācija zemāk) un diskusiju par galvenajām investīciju prioritātēm šādās jomās:

  • Elektroenerģijas ražošana no atjaunojamajiem energoresursiem un tās izmantošana
  • Energoefektivitātes uzlabošana transporta, būvniecības, lauksaimniecības un atkritumu pārstrādes nozarēs
  • Enerģijas uzglabāšana un
  • Transporta, sadales, centrālās siltumapgādes un starpsavienojumu tīklu modernizācija.

Prakstiskais seminars sniegs iespēju savstarpēji apmainīties ar informāciju un apspriest iespējamu sadarbību iepriekš minēto jautājumu jomā

Informācija par pasākuma vietu un laiku:

2018. gada 24. oktobris, plkst. 9.30-14.00
                                                    
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Aspazijas bulvāris 28
Rīga - Latvija