Rețelei de Dezvoltare Urbană
 
„Organizatorii doresc să asigure participarea atât a autorităților urbane, cât și a autorităților de management care implementează strategii integrate de dezvoltare urbană durabilă finanțate prin intermediul articolului 7 al Fondului European pentru Dezvoltare Regională (FEDR). Organizatorii își rezervă dreptul de a refuza înscrieri dacă există prea mulți participanți din aceeași autoritate urbană, autoritate de management și/sau țară. Se va acorda prioritate celor care se înscriu din timp. Nu mai putem accepta înscrieri suplimentare după ce se atinge numărul maxim de participanți la eveniment, chiar dacă acest lucru are loc înainte de termenul-limită al înscrierilor.

Vă rugăm să rețineți faptul că, prin înscrierea la acest eveniment, sunteți de acord cu declarația de confidențialitate a Comisiei Europene.”

Apăsați butonul de mai jos și continuați imediat depunerea formularului dumneavoastră de înscriere.