Events > Soutěž o malý zelený audit

 

únor - březen 2022

Soutěž o malý zelený audit s Britským velvyslanectvím v Praze

 

 

Přihlaste se do soutěže o malý zelený audit

Britské velvyslanectví v Praze ve spolupráci s Britskou obchodní komorou pořádá soutěž pro firmy, které se chtějí vydat na cestu k udržitelnosti a snížení své uhlíkové stopy

Přihlaste svou firmu do soutěže, kde můžete získat malý zelený audit od britské konzultační společnosti. Udělejte první (nebo další) krok na cestě k udržitelnosti, nejen jako přípravu na rok změn 2023, ale hlavně jako investici do budoucnosti svého podnikání.

 

Malý zelený audit vám pomůže zmapovat dopady činnosti nebo výroby, poznat silné stránky firmy nebo najít možnosti pro zlepšení a zároveň získat srovnání s dalšími firmami. Pokud jste již s plány udržitelnosti ve firmě začali, získáte možnost je konzultovat, zmapovat kroky k ozelenění provozu nebo například revidovat výpočet uhlíkové stopy. Můžete vytvořit podklady pro rozvoj své ESG strategie a komunikovat udržitelné cíle směrem ke svým klientům a partnerům. 

Akce je vytvořena jako soutěž. S finalisty se setkáme na závěrečné akci v březnu, která také představí zajímavé příklady uchopení problematiky udržitelnosti ve firmách, a dočkáme se vyhlášení vítězů soutěže.

 

Chcete být mezi nimi?

Registrace viz níže

 

 

Podmínky účasti a informace o soutěži:

PRODLOUŽENÍ REGISTRACE DO SOUTĚŽE NA  A ODEVZDÁNÍ AKČNÍHO PLÁNU DO 9. BŘEZNA

Soutěž obsahuje 3 kroky 

  1. registrace do 4. března
  2. odevzdání “Akčního plánu” do 6. března
  3. finále za účasti poroty a oznámení vítěze + networkingová akce 22. března

Podmínky 

Soutěže se mohou účastnit malé a střední firmy s adresou podnikání v ČR, které mají zájem pracovat na programu udržitelnosti a zaregistrují se do 4. března 2022 (prodlouženo na 9. března). V následném kroku soutěžící předloží svou vizi udržitelnosti firmy v podobě Akčního plánu a odevzdají jej nejpozději do 6. března 2022 (Prodlouženo na 9. března).

Finalisté se budou účastnit závěrečné prezentace před porotou, kde osobně představí svou firmu a vizi udržitelnosti. Nezávislá porota z finalistů vybere tři vítěze a výsledky oznání na závěrečném networkingovém setkání.

Vítěz získá “malý zelený audit” připravený dle potřeb firmy a společnosti na 2. a 3. místě získají možnost unikátní konzultace od britské konzultační společnosti. Poradenství a konzultace budou probíhat v anglickém jazyce. Přesný termín a kontakty budou předány po vyhlášení výsledků soutěže.

 

 

Kontakt na organizátora: Britské velvyslanectví v Praze, obchodní oddělení, Lenka Klásková

Email: tradeinvest.pragc@fcdo.gov.uk

Registrujte se do soutěže do půlnoci 4. března 2022 (Prodlouženo do 9. března 2022)