CMI symposium 

Gas geven of remmen? Immuunmonitoring als basis voor immunotherapie

Op woensdag 12 juni 2019 wordt het eerste CMI symposium gehouden. 

Met dit symposium hopen we een jaarlijks terugkerend event te organiseren dat een brug slaat tussen onderzoek, laboratoriumdiagnostiek en kliniek.

De onderwerpen van het programma zijn geïnspireerd door de Nobelprijzen die vorig jaar in de geneeskunde en in de scheikunde zijn toegekend: de ontwikkeling van therapeutische antistoffen en hun toepassing in de kliniek.

De sprekers zijn experts op hun vakgebied. Zij zullen de onderwerpen van meerdere kanten belichten: het onderzoek, de toepassing in de klinische zorg en de betekenis van laboratoriumdiagnostiek. 

Wij verwelkomen u graag op 12 juni!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van het College van Medisch Immunologen

Dr. D. Hamann, voorzitter 

 

 

DOELGROEP VAN HET 
SYMPOSIUM

Georganiseerd door medisch immunologen, voor collega laboratorium specialisten, medisch specialisten en onderzoekers die interesse hebben in ontwikkelingen in de immunologie op het grensvlak van research, diagnostiek en kliniek.

De accreditatie is toegekend bij CMI en NVKC (beiden 6 punten) en NIV (5 punten).