Congres Daadkrachtige steun bij opvoeden en ouderschap (del 10/2025)
 
Sprekers
Ellen Bergwerff
Beleidsadviseur Jeugd
Gemeente Rotterdam
 
Saskia Blom Schakel
Bestuurder
CJG Apeldoorn
Inhoudsgedreven bestuurder, staat voor een stevige preventieve basis, ondersteuning waar nodig, specialistisch waar moet voor de kinderen in Apeldoorn.
 
Wethouder Jur Botter
Wethouder
Gemeente Haarlem
 
Carin Braad
stafverpleegkundige
CJG Apeldoorn
Carin is Stafverpleegkundige, kwaliteitsaanjager van preventieve zorg, op het goede moment, op de beste plek voor ouders en opgroeiende kinderen in Apeldoorn. Met visie, passie en gezond verstand staat ze voor voortdurende doorontwikkeling van de dienstverlening van het CJG Apeldoorn.
 
Wethouder Marleen Damen
Wethouder Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn
Gemeente Leiden
 
Angélique Davis
Directeur
Ouders Lokaal
 
Erica van Everdingen
Maatjeswerk Autisme
 
Gerda de Groot
Coördinator
CJG Leiden
 
Igor Ivakic
Directeur
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
Igor is sinds oktober 2015 directeur van het NCJ. Zijn missie is dat ieder kind in Nederland gezond en veilig kan opgroeien. Hij wil samen met de JGZ-sector laten zien dat je maatschappelijke epidemieën, zoals kindermishandeling, schoolverzuim en armoede, beter beheersbaar kunt maken door stevige inzet op preventie. Door binnen de JGZ de krachten te bundelen wil hij meer impact creëren. Zijn focus ligt dan ook op het maken van verbindingen binnen de JGZ, maar ook tussen de JGZ en partijen daaromheen. Igor heeft een achtergrond als maatschappelijk werker en socioloog. Hij werkte onder andere bij de rijksoverheid, als management consultant en bij diverse maatschappelijk organisaties zoals Stichting Lezen & Schrijven en VluchtelingenWerk Nederland. Ook vervult Igor verschillende bestuursfuncties in de sociaal-maatschappelijke sector.
 
Madelon Kerkhoven
Coördinator en procesregisseur jeugd
Gemeente Langedijk
 
Marije Kesselring
Nederlands Jeugdinstituut
 
Susan Ketner
Lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding
Hogeschool Leiden
Sinds september 2014 is Susan Ketner verbonden aan het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding. Zij is projectleider voor Leuker voor later. Thema’s waar Susan zich mee bezig houdt zijn onder andere vaderschap, ouderlijk welzijn en diversiteit. Behalve onderzoeker is Susan ook docent bij de opleiding Toegepaste Psychologie en begeleidt zij verschillende afstudeerstudenten.
Meer over Susan Ketner
 
Liesbeth Lambert
VBJK/VCOK
Liesbeth Lambert werkt halftijds voor VBJK, halftijds voor VCOK. In haar tijd voor VBJK zet Liesbeth zich in voor alles wat met preventieve gezinsondersteuning en de Huizen van het Kind te maken heeft. Samen met de betrokken partners zoekt ze naar goede samenwerkingsverbanden. Ze stimuleert organisaties ook om in te zetten op de sociale cohesie en ontmoeting die inherent zijn aan het werken met kinderen en gezinnen.
Precies omdat Liesbeth de context van Huizen van het Kind en preventieve gezinsondersteuning (waar ook vrijwilligers werken) door en door kent, kan ze de betrokken partners een heel eind op weg nemen.
 
Äsa Malmström
Hoofd van de afdeling sociaal beleid voor kind en gezin
Gemeente Bjuv
 
Annie Naber
Projectcoordinator De Bilt
Ouders Lokaal
 
Annakarin Nystrand-Scaneno
Hoofd van de familiecentres
Gemeente Bjuv
Preschool Teacher and coordinator at the Family Centre in Bjuv, since spring 2017. Graduated as a preschool Teacher, in London 1997 and has worked with children age 0-6 since then. Has studied Montessori and Reggio Emilia at the university aswell. In the Family Centre Annakarin works as the ”spider in the web” - as the coordinator and also runs the open preschool/nursery.
 
Geertjan Overbeek
Hoogleraar Pedagogiek
Universiteit van Amsterdam
Dhr. dr. G. Overbeek (1975) is benoemd tot hoogleraar Pedagogiek aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA).
Meer over Geertjan Overbeek
 
Gerie van Rijssen
Beleidsadviseur Jeugd
Gemeente Apeldoorn
Pakket: algemene voorzieningen, wonen in gezinsvormen, PGB, verordening en beleidsregels jeugd.
 
Marjon Schagen
Projectleider informele netwerken
CJG Rijnmond
 
Roxanne Sebes
Communicatiemedewerker
Stichting opvoeden.nl
 
Nynke Steenbergen
Adviseur
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
 
Merel Steinweg
Adviseur
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
 
Sofie Vriends
Programmadirecteur gezond en veilig opgroeien
Nederlands Jeugdinstituut
Binnen het NJi is zij samen met haar teams verantwoordelijk voor thema's die liggen in het ‘voorveld’ van de jeugdsector waaronder preventief jeugdbeleid, de kwaliteit van basisvoorzieningen, inclusie, participatie, vluchtelingenkinderen, armoede, opvoedingsondersteuning, jongerenwerk, de pedagogische civil society en werken in de wijk.
Vanuit het NJi is Sofie onder andere aanjager bij de ontwikkeling van een preventiematrix voor gemeenten samen met andere kennisinstituten en zet zij zich landelijk in voor het verbeteren van de aandacht voor de eerste 1001 kritieke dagen van het kind. Sofie is eveneens bestuurslid bij Stichting de Vrolijkheid, een stichting die zich richt op asielzoekerskinderen.
 
Greetje de Vries
Carrefour
 
Ina van 't Wel
Ouders&COO
 
Marieke van Werkhoven
staf- orthopedagoog
CJG Rijnmond
 
Saskia Wijsbroek
Lector Jeugd bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie
Hogeschool Utrecht
Saskia Wijsbroek is werkzaam als lector Jeugd bij het kenniscentrum Sociale Innovatie aan de Hogeschool Utrecht en als universitair docent bij Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Het lectoraat Jeugd aan de HU richt zicht op het samen met partners ontwikkelen, verspreiden en toepassen van kennis over het stimuleren van een gezond opvoedings- en ontwikkelingsklimaat voor jeugdigen en opvoeders. Specifieke aandacht gaat uit naar het ontrafelen en versterken van ‘veerkracht’ en het verbreden en verdiepen van professioneel denken en handelen. De activiteiten vanuit het lectoraat bestrijken het brede jeugddomein. In het project ‘De Utrechtse Jeugdregio’s in beeld’ werken de Jeugdregio’s en het lectoraat samen aan het verder versterken van de kwaliteit van de lokale en (boven)regionale jeugdhulp.

Meer over Saskia Wijsbroek
 
Micha de Winter
Lector Jeugd bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie
Hogeschool Utrecht
Micha de Winter (1951) is als bijzonder lector Jeugd verbonden aan de Hogeschool Utrecht. Daarnaast is hij hoogleraar Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken bij de Universiteit Utrecht. Vanaf 2004 was hij Faculteitshoogleraar op de zgn. Langeveldleerstoel. Hij publiceerde o.m. Kinderen als Medeburgers, (1995), Het Alziend Oog van de Leerling, impressies over opvoeding, normen en waardering op school (1997), Beter Maatschappelijk Opvoeden: hoofdlijnen van een eigentijdse participatie-pedagogiek (2000), en Verbeter de wereld, beging bij de opvoeding: vanachter de voordeur naar democratie en verbinding (2011). Micha de Winter doet met zijn promovendi en collega’s onderzoek naar o.a. democratische burgerschapsvorming en radicalisering. Momenteel is hij voorzitter van de Commissie Geweld in de Jeugdzorg, die in opdracht van het kabinet onderzoek doet naar mogelijk geweld dat tussen 1945 en heden tegen minderjarigen is gepleegd in pleeggezinnen en jeugdzorg.
 
Juliette van der Wurff
Relatiebeheerder
Stichting opvoeden.nl