Congres Daadkrachtige steun bij opvoeden en ouderschap (del 10/2025)
 

Congres daadkrachtige steun bij opvoeden en ouderschap

1 oktober, NCJ & NJI, samen in Het Huis in Utrecht
Wat gebeurt er als je een groep beleidsmedewerkers, ambtenaren, professionals, onderzoekers en studenten uit de preventieve jeugdsector in een huis bijeen laat komen?. Ze zoeken elkaar op in de kamers, spreken elkaar op de trap, vinden elkaar aan de keukentafel. Precies dát gebeurde op de eerste maandag van oktober in ‘Het Huis’ in Utrecht tijdens het congres daadkrachtige steun bij opvoeden en ouderschap. In dit verslag een aantal highlights van de dag.

Huis van het kind en wederkerig leren
Dagvoorzitters Igor Ivakic, directeur van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en Sofie Vriends, directeur bij het Nederlands Jeugdinstituut, doopten bij de opening het oude schoolgebouw om tot ‘Het Huis van de Jeugd’. In haar ruimste kamer spraken Micha de Winter en Saskia Wijsbroek, lectoren Jeugd van de Hogeschool Utrecht, over het belang én de kansen van primaire preventie. Zij herinnerden het publiek er nog eens aan dat het geloof in de kracht van primaire preventie de basis is van de transformatietheorie. Maar ook dat, als het niet lukt om met preventieve programma’s aan te sluiten bij ouders, jongeren en kinderen de hele transformatie niet van de grond komt. Zij gaven de zaal de opdracht mee om het wederkerig leren, leren van ouders, andere sectoren en andere professionals centraal te stellen.

Ouders als medevormgevers in Vlaanderen
Uit Vlaanderen deelde Liesbeth Lambert haar ervaringen met de Huizen van het Kind. Een voorziening die volgens haar naar koffie en versgebakken appeltaart moet ruiken. Waar zij het liefste ziet dat ouders komen omdat ze een kind hebben, niet omdat ze problemen hebben. Een voorziening die geïnspireerd is op de Nederlandse CJG’s en vooral de Zweedse family centres, waar participatie van ouders ambitieus wordt vormgegeven Alle ouders krijgen een uitnodiging om toekomstambassadeur te zijn van hun Huis van het Kind. Ouders zijn daarmee niet enkel gebruiker van het centrum maar ook mede-vormgever.

Twee wethouders, uit Leiden en Haarlem, ondersteunden vervolgens de boodschap over de wederzijdse dialoog, vooral met opvoeders en niet pas als ze cliënt worden.

Zweedse inspiratie en vurig debat
De rest van de dag waren de kamers van het huis gevuld. Gasten namen deel aan sessies over opvoeden.nl, waarin de toegankelijkheid van betrouwbare opvoedinformatie werd besproken. Op zolder was een vertoning van de documentaire ‘Ticket tot he Tropics’ en een dialoog over de toenemende druk op ouders. Zweedse collega’s verzorgde een internationaal perspectief op versterken van ouders en ontmoeting door het beleid rondom de Zweedse ‘family centers’ toe te lichten. Dichter bij huis spraken voorbeelden van informele ouderinitiatieven tot de verbeelding. Op de hoogste verdieping vond een vurig maar genuanceerd debat plaats over stellingen als: ‘preventie voorop, gemeenten toon lef!’ ‘Gemeenten, word belangenbehartiger van ouder en kinderen!’ en ‘de kracht van geboortezorg is nog altijd een blinde vlek, doe daar wat aan!’. De boodschap was helder, opvoeders doen er toe en gemeenten hebben hier een rol in.

Aan het einde van de dag bleef het huis leeg achter, maar de hoofden van de deelnemers zaten hopelijk vol met inspiratie om de steun aan opvoeders verder – met hen – vorm te geven.

Tot de volgende keer!