TechNet Europe Bratislava 2019
 
“Current Technological Challenges for Security Forces”
 
This workshop was organised by the AFCEA Slovakia Chapter as part of the international event TechNet Europe 2019. Its aim was to present experiences and selected technical and technological solutions and applications usable in the specific environment of the Slovak Security Forces. Local Slovakian military and government representatives were invited to speak and attend this workshop. 
 
15:30 - 17:00   Workshop
17:00 - 18:00   Networking Reception 
 
Note: this session was held in Slovak.
 
 
Aktuálne technologické výzvy v podmienkach bezpečnostných zložiek
 
Workshop je organizovaný AFCEA Slovakia ako súčasť programu medzinárodného podujatia Technet Europe 2019.
Cieľom je prezentácia skúseností, vybraných technických, technologických riešení a aplikácií využiteľných v špecifickom prostredí slovenských bezpečnostných zložiek.